Top

เกี่ยวกับเรา

"ทรีไลออน พลาสติกส์ "จากจุดเริ่มต้นเมื่อหลายสิบปีก่อน โดยเริ่มจากธุรกิจเล็กๆ กับจำนวนเครื่องจักรเพียงไม่กี่ตัวสำหรับผลิตเสื้อกันฝนและผ้าพลาสติกปูรองที่นอนเด็ก เพื่อขายส่งให้กับตลาดค้าส่ง ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และใส่ใจที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีการขยายกำลังการผลิต โดยการนำเข้าเครื่องจักรใหม่ๆอันทันสมัย รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง จน ณ ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมโรงงานผลิตเสื้อกันฝนและผ้าพลาสติกปูรองที่นอนเด็กในประเทศไทยที่มีความชำนาญและครบวงจรที่สุดที่ได้มาตรฐานระดับส่งออก นอกจากนี้ยังขยายไลน์การผลิตสำหรับสินค้าอื่นๆอีก เช่น กางเกงกันน้ำ (กางเกงแก้ว), ถุงคลุมสูท, ผ้ากันเปื้อน, ซองบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Rainny", "Classic", "Classic Rainwear", "Classic Rainsuit", "Classic Poncho", "Cale", "3LIONS" และอื่นๆ บริษัทฯ มีการนำระบบ Q.C. เข้ามาควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตโดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ในด้านการผลิต มีการควบคุมทุกขั้นตอนและตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนจำหน่ายให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ มีการบรรจุสินค้าที่สวยงามแข็งแรง ส่งมอบสินค้าด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โดยบุคลากรทุกระดับจะได้รับการฝึกฝน และพัฒนากับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะขยายองค์กรของเราให้มีแต่ความก้าวหน้าต่อไป และรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมฯ
ด้วยความเชี่ยวชาญและความชำนาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วโดยกาลเวลา และขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณทางธุรกิจอีกด้วย โดยยึดมั่นในนโยบายหลัก 3 ประการคือ
1. คุณภาพ
2. ราคา
3. บริการ

"เพื่อให้ความมั่นใจกับลูกค้าที่จะได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ด้วยการบริการที่เป็นกันเองในราคาที่เป็นธรรม"

"ทรีไลออน พลาสติกส์" จะรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเสื้อกันฝนและผ้าพลาสติกปูรองที่นอนเด็กในประเทศไทยอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อกันฝนและผ้าพลาสติกปูรองที่นอนเด็กของอาเซียน
ผู้บริหารและพนักงานของ ทรีไลออน พลาสติกส์ ด้วยความตั้งใจจริงในการรักษาตำแหน่งผู้นำตลาด เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นไป โดยยึดถือการสร้างมูลค่าเพิ่มในตราสินค้าและตัวสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • 3LIONS
 • 3 : 3B

  Best Quality Best price Best Services
  "เพื่อให้ความมั่นใจกับลูกค้าที่จะได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานด้วยการบริการที่เป็นกันเองในราคาที่เป็นธรรม"

 • L : Leadership and Teamwork

  ความเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม

 • I : Initiatives and Improvements

  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พร้อม พัฒนา สิ่งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

 • O : Openness

  การเปิดใจให้กว้าง เพื่อที่จะรับฟัง และแลกเปลี่ยนข้อมูล

 • N : NO.1

  การทำงานร่วมกันเพื่อความเป็นหนึ่ง

 • S : Successful

  มุ่งสู่ความสำเร็จ